آرشیو دروس و ویدیوها

 می توانید دروس برنامه های جاده جوانان را با جزئیات بیشتر به صورت فایل PDF دانلود کنید.
هر درس شامل نکات اصلی موضوع برنامه و آیات مربوط به آن می باشد.

دعای ما این هست که این دروس و برنامه ها باعث رشد روحانی  و برکت شما باشد
 

************************    برنامه های جدید   ****************************

 
Download= Right Click and Save
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

31)   ریاکاری

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

32)   فالگیری  واحضار ارواح

     
       

 

  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

33) زیبایی حقیقی

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

34)  مسیح برتر از یک پیامبر

     
       

 

  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

35) بخشیدن دیگران

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

36)  سقط جنین

     
  Download= Right Click and Save    

 

  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

37) مشروبات الکلی

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

38)  اسارت گناه

     
       

 

  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

39)  شفا

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

40)  خودکشی

     

 

  Download= Right Click and Save    

 

  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

41) اتحاد در ازدواج

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

42)  آزادی در مسیح

     
       

 

  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

43) اولویتهای زندگی

     
 


برنامه های گذشته

 
Download= Right Click and Save
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

1)   میدان زندگی

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

2)   غلبه بر اسارتها و اعتیادهای زندگی

     
       

 

  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

3)   پول وثروت

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

4)   افسردگی 

     

 
 Elin's Music video               Elin Music Video      

 
 
Download= Right Click and Save
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

5)   شناخت هویت خود  

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

6)   درسهایی در تاریکی 

     

 
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

7)   رابطه آشنایی و دیتینگ  -1  

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

8)   رابطه آشنایی و دیتینگ  -2

     
 
Download= Right Click and Save
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

9)    تنهایی

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

10)   مواد مخدر و اعتیاد

    

 
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

11)   اثر فیلم و میدیا

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

12)   ازدواج

       
 
Download= Right Click and Save
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

13)   هنر و استعدادها

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

14)  قمار و شرطبندی

     
 
 
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

15)    پرستش

     
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

16)   مرگ

     
       
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

17)    گناه

     
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

18)   همجنس گرایی

     
 
Download= Right Click and Save
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

19)   وسوسه 

     
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

20)   پرنوگرافی

       
 
 
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

21)   نجات یا مذهب

     
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

22)   جفا

     
 
 
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

23)   اثر موسیقی

     
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

24)   کریسمس

     
 
Download= Right Click and Save
   
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

25)   رابطه  با والدین

     
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

26)   مرد و زن - یکسان اما متفاوت

     


 
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

27)   بدعتها  و فرقه های منحرف

       
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

28)   زندگی  پرثمر در جوانی

     

 
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

29)   نگاهی برتر

       
 
  512k (High band) 56k (Low band) PDF Lesson

30)   رشد و چگونگی ادامه

     
 

 * Music Videos *                             

 

 

                                                                                                       Do you like Speed?   Click on this motorcycle ...